Drukarnia Max-Print z siedzibą w Gorzowie Wlkp. jest idealnym połączeniem tradycji z jakością. Duże umiejętności kadry pracowniczej pozwalają nam działać na rynku poligraficznym od 1990 roku.

Mimo to ciągle szukamy nowych rozwiązań, co sprawia, że Klienci korzystający z naszych usług bez obaw powierzają nam najbardziej skomplikowane technicznie prace od projektu po druk. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość wszystkich oferowanych usług, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu licznych procedur technologicznych, jesteśmy pewnym partnerem dla wszystkich naszych odbiorców. W celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Polityka realizowana jest przez przestrzeganie następujących zasad:

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.
 • Kształtowanie przekonań, że za jakość procesów i usług odpowiedzialny jest każdy pracownik.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów, usług oraz sposobów ich wykonywania.
 • Przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych i innych wymagań, do których Organizacja się zobowiązała.
 • Ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opartej na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.
 • Umacnianie pozycji firmy i zwiększaniu jej rozpoznawalności na rynku.
 • Doskonalenie procesu realizacji wyrobów i usług poprzez wprowadzenie systematycznych działań doskonalących oraz korygujących i zapobiegawczych.
 • Systematyczną ocenę oraz dobór dostawców i kooperantów zapewniających materiały, urządzenia i usługi najwyższej jakości.
 • Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację ich i eliminację zagrożeń z nimi związanych, stosowanie procedur i instrukcji w praktyce.
 • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy Systemu Zarządzania.
 • Prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie odpadami w celu minimalizacji wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.
 • Zapewnienie odpowiednich środków finansowych, technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych dla realizacji polityki i celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Od 25 maja 2018 roku stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniższa polityka prywatności ma na celu pokazanie że dane przetwarzane będą w sposób przejrzysty, uczciwy oraz, że dołożymy wszelkich starań, aby dane były traktowane z zachowanie ostrożności i odpowiedzialnie.

Używamy plików cookies. Dzięki nim strona działa prawidłowo, a Ty możesz z niej łatwiej korzystać.
Zamknij